A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a 2014-2016 évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében

pályázatot hirdet

"Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért"


címmel.

A pályázat


 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, a 2014-2016 évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” címmel pályázatot hirdet.

A pályázat célja a települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében azoknak a településeknek az elismerése – díjak odaítélésével – amelyek a jogszabályi feladataikat végrehajtják és azokon túlmenően is tesznek annak érdekében, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, vagy elszenvedői legyenek.

Minden, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot.

A települések díjai között közlekedésbiztonsági eszközcsomagok, illetve közlekedésbiztonsági programok szerepelnek.

Benyújtási határidő: 2016. április 20.

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikus formában, a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu felületen.

A pályázat benyújtásának lépései:

 1. regisztráció a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu felületen

 2. a regisztráció során kapott regisztrációs kód segítségével történő belépést követően a pályázati adatlap kitöltése.

 3. a pályázati nyilatkozat kinyomtatása (www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu/#letoltheto_dokumentumok) és aláírt, lepecsételt, szkennelt változatásnak felöltése az adatlap alján.

 4. a pályázat beküldése a webes felületen a pályázat beküldése gomb megnyomásával.

További információ: info@kozlekedesbiztonsagahollakom.hu

A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor, melyről időben, e-mailben értesítjük. A díjak átvételére, illetve felhasználására 2016. május 31-ig van lehetőség.

Várjuk pályázatát!


 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete az elmúlt években örvendetesen javult, amelyet jól jelzett az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) által 2012-ben hazánknak adományozott PIN díj is. A javulási folyamat fenntartása, felgyorsítása érdekében újabb ötletekre, intézkedésekre, a közlekedésbiztonsági tevékenység társadalmasítására van szükség a közúti baleset-megelőzés területén. Az utóbbi időben megjelent elemzések alapján megállapítható, hogy Magyarország kedvezőbben alakuló közlekedési mutatói érdemben az országos közúthálózati mutatók javulásának voltak köszönhetőek, a helyi közúti baleseti helyzet lényegesen nem változott. Az állami tulajdonú országos közúthálózaton gyakorlattá vált a közúti biztonsági audit és felülvizsgálat. A SENSOR program[1] keretében egységes módszertan alapján osztályozzák az egyes úthálózati elemek közlekedésbiztonsági színvonalát is. A mintegy 172 ezer kilométeres, önkormányzati tulajdonú helyi közúthálózat[2] és a települések közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésére, összehasonlítására mutatók, mérőszámok nem használatosak.

Az alapvető cél a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása, a baleseti sérültek számának csökkentése. Az elmúlt 10-15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedésbiztonság területén folyamatos romlási és javulási szakaszok követték egymást. A terület tartós javulásának biztosításához az ismert megoldásokat egyrészt a korábbinál jobban, hatékonyabban kell alkalmazni, másrészt új, korszerűbb eszközöket, eljárásokat kell igénybe venni. Egyre világosabban látszik, hogy a kitűzött cél csak akkor érhető el, ha a meglévő programok mellett a jövőben sikerül felébreszteni a hazai társadalomban, a helyi közösségekben, helyi döntéshozókban is a biztonságos közlekedés iránti igényt. Nemcsak a nagyvárosok, városok lakosságára vonatkozik ez, hanem azoknak a kisebb településeknek a lakóira is, ahol nem, vagy csak nagyon ritkán történnek személyi sérüléses balesetek, de nincs meg a „biztonsági komfortérzés” a közúti közlekedésben.   

 

  [1] A SENSOR programról lásd http://www.kti.hu/index.php/news/868/744/SENSoR-Csillagos-besorolas-mar-koezutaknak-is, valamint http://www.kti.hu/index.php/news/868/744/SENSoR-Csillagos-besorolas-mar-koezutaknak-is

[2] A helyi közutak hossza a 2014.12.31-i állapot szerint 172.255 km. (Forrás: Magyar Közút Nzrt. Országos Közúti Adatbank)

2. A pályázat háttere és célja


A pályázat háttere:

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat.

Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet teremti meg.

Célrendszerét és annak kidolgozási folyamatát a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok határozzák meg. Az Európai Bizottság 2010. július 20.-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát „Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak” címen.

Mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Belügyminisztériummal közösen kidolgozta a hazai szempontokat is érvényesítő „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” című dokumentumot[1], melynek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat.

A pályázat célja:

A pályázat alapvető célja a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, kiemelten a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés erősödése, az egyes települések jó gyakorlatainak megismerése és széles körű elterjesztése.

A települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében alapvető cél azoknak a településeknek az elismerése – díjak odaítélésével –, amelyek a jogszabályi feladataik végrehajtásán túlmenően is tesznek annak érdekében, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, elszenvedői legyenek.

A pályázat értékelése alapján településcsoportonként, a rendelkezésre álló összeg függvényében meghatározott számú, legjobban teljesítő települések kaphatnak – az Európai Unióban rendszeresített nemzetközi PIN díj[2] (Performance Index) mintájára – „Közlekedésbiztonsági Díjat”, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői ünnepélyes keretek között, sajtónyilvános rendezvényen adnak át.

  [1] www.kozlekedes-biztonsag.hu

[2] www.etsc.eu/project/pin

3. Pályázók köre


Minden, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával - a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében - meghirdetésre kerülő „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázatra.

4. A pályázat feltételei


A pályázat célja a helyi döntéshozók, a települési polgármesterek, képviselőtestületi tagok, valamint a helyi lakosság figyelmének felhívása, aktív bevonása a közlekedésbiztonság-tudatos magatartás kialakításába, formálásába.

A cél eléréséhez a pályázónak

 • a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma alapján át kell tekintenie a település közlekedésbiztonsági helyzetét,,
 • át kell gondolnia, vajon útkezelőként megteszi-e a legalapvetőbbeket a képviselőtestület a gondjaira bízott településen a vonatkozó jogszabályi és szakmai szabályok betartásával a településen élők biztonságáért, és azt, hogy
 • a helyi adottságokat figyelembe véve mit tett, tehet a települési önkormányzat a gondjaira bízott településen saját feladatkörében és az érintett társszervek bevonásával a lakosai közlekedésbiztonsági helyzetének megőrzéséért, javításáért?
Pályázat benyújtására hat kategóriában van lehetőség, az alábbiak szerint:

 1. Fővárosi kerület
 2. Megyei jogú város
 3. Járásszékhely város, város (a továbbiakban: város)
 4. Nagyközség
 5. Község, ahol 2011.01.01. és 2015. 12. 31. között 5-nél több személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt
 6. Község, ahol 2011.01.01. és 2015. 12. 31. között legfeljebb 5 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt

5. A pályázat folyamata


Online regisztráció

A pályázat kizárólag elektronikus úton adható be. A www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu  honlap regisztrációs felületére kattintva meg kell adni az önkormányzat, fővárosi kerületek esetében a polgármesteri hivatal irányítószámát és a település nevét, a kapcsolattartó nevét és e-mailcímét. A megadott e-mail címre érkezik meg a regisztrációról szóló elektronikus értesítés és a kód, amelynek segítségével a kapcsolattartó hozzáfér önkormányzata adatlapjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy önkormányzat esetében egy adatlap generálását végzi el a rendszer.

Pályázati adatlap kitöltése az online felületen  

A pályázati adatlap (1. sz. melléklet), a pályázatra történő jelentkezés alapdokumentuma. Kitöltéséhez online regisztráció szükséges. A pályázó önkormányzat a Pályázati adatlapját a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu online felületen tudja kitölteni. Kötelező a pályázó adatainak és a közlekedésbiztonsági tevékenységére vonatkozó kérdőív minden pontjának hiánytalan kitöltése. A III. pillér válaszaihoz kapcsolódó képek, videók feltöltése opcionális.

Pályázati nyilatkozat feltöltése az online felületen

Az adatlap kitöltéséhez szkennelt formában csatolni kell a kitöltött, aláírt és lepecsételt Pályázói nyilatkozatot (jelen felhívás 2. számú mellékleteként csatolt dokumentum), melyben az önkormányzat nyilatkozik a pályázat benyújtásáról és a pályázati adatlapon megadott adatok hitelességéről. A nyilatkozatot az arra jogosult vezető aláírásával és bélyegzőjével látja el.

A pályázat beküldése

Az adatlap hiánytalan kitöltését és az adatlap feltöltését követően a pályázat beküldése gomb segítségével a pályázat beküldhető. A sikeres beküldésről a felület visszaigazolást küld. A rendszer csak a hiánytalan pályázatot fogadja be, amennyiben a kitöltés nem hiánytalan, akkor hibaüzenetet küld, amelyben jelzi a tennivalókat.

A pályázat tartalmi elemei 

A pályázat értékelése három szempont (pillér) alapján történik, amelyek vonatkozásában a szükséges információkat a pályázónak a pályázati adatlapon kell megadni, ezek a következők:

I. Pillér:   A település egészének közlekedésbiztonsági helyzetére jellemző számok, baleseti adatok.

Pályázó számára a pályázati adatlap 1. pontjában kért baleseti adatok megadásához segítséget nyújt a pályázat 3. sz. melléklete: „Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a településeken belüli állami és helyi kezelésű (fővárosi kerületek esetén: a fővárosi és kerületi kezelésű) utakon (Forrás: KSH)”.  (Azon településeket, ahol az elmúlt 5 évben nem történt személysérüléses közúti baleset a 3. sz. melléklet nem tartalmazza.) A táblázat kitöltése az online felületen automatikusan történik az irányítószám beírásával.

II. Pillér: A helyi közúthálózattal kapcsolatos útkezelői kötelezettségek áttekintése.

A pályázati anyag mellékletének  2. pontjában szereplő kérdésekre a Pályázó válaszait az online felületen tudja közvetlenül kitölteni.

III. Pillér: A települési önkormányzat saját kezdeményezésű, vagy általa támogatott közlekedésbiztonsági tevékenységei.

A III. pillér teljesítéséhez a pályázati adatlapon a pályázónak meg kell adnia a 2014-től a pályázat benyújtásáig terjedő időszakban az önkormányzat kezdeményezésére vagy támogatásával a településen a közlekedésbiztonság javítása céljából megszervezett esemény, program leírását. Az eseményekhez, programokhoz kapcsolódó képek, videók feltöltése opcionális.

Az értékelés szempontjai

A Bíráló Bizottság a hat kategóriában külön-külön értékeli a pályázatokat. A pályázat értékelését a három pillér kiértékelése alapján a Bíráló Bizottság által adott pontszámok összege határozza meg. A három pillér értékelésénél adható maximális pontszámok sorrendben 10, 10 és 80. (A pilléreken belül adható pontszámok tájékoztatásul a kérdőíven is fel vannak tüntetve.)

6. A pályázat díjazása


A kiíró a hat település kategóriában külön-külön díjazza a legjobb településeket, a beadott értékelhető pályázatok számának arányában településkategóriánként 1-3 közlekedésbiztonsági díjat adományoz.

A pályázat nyertesei nem közvetlen pénzbeli támogatást kapnak, hanem közlekedésbiztonságot segítő eszközöket vagy programokat, melyek köréről a kiíró dönt.

A települési „Közlekedésbiztonsági Díjat” az értékelési eredmények alapján ítélik oda, az átadás ünnepélyes keretek között történik meg az egyes kategóriákban.

 

Közlekedésbiztonsági díjak:

 • Közlekedésbiztonságot segítő eszközök (10 db egységcsomag).
A csomag tartalma lehet:

1. Közlekedésbiztonsági védőfelszerelések (láthatósági mellény, kerékpáros bukósisak, láthatósági eszközök, küllőprizma, fényvisszaverő karpánt).

2. KRESZ-pálya elemek (Mini KRESZ tábla Ø320 mm, Táblatartó talpas oszlop mini KRESZ táblához, Burkolati szalag (20 db 5 m-es csík, 2 db belső körív R80cm, 4 db külső körív R3m fehér vagy sárga színben), Jelzőlámpa, Gyalogos átkelőhely, Bója – terelő kúp mérettől és kiviteltől függően)

3. Közlekedési eszközök – kerékpárok, rollerek

 • Közlekedésbiztonsági program (5 db egységprogram).
A program tartalma lehet:

1. Fórum (helyzetkép, probléma feltárás),

2. Közlekedésbiztonsági nap (MINI KRESZ Ovisoknak, KRESZ sulisoknak, „Látni és látszani” szolgáltatások, Gépjármű, moped vezetés vezetéstechnika oktatása szimulátorok segítségével, Kerékpáros ügyességi pálya 8-18 éveseknek).

3. Elemzés, ajánlás (Közlekedésbiztonság és közlekedésre felkészítés helyzete a településen).

7. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE


A pályázat összdíjazására a 2016-os évben rendelkezésre álló pénzügyi forrás: 15 millió forint.

8. FELHASZNÁLÁSI IDŐSZAK


A nyertes pályázók 2016. május 31-ig vehetik át vagy használhatják fel a díjakat a lebonyolító Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével.

9. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE


A benyújtás kizárólag elektronikus úton történik a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu honlapon.

A pályázatra történő jelentkezéshez a pályázati adatlap online kitöltésére és a Pályázati nyilatkozat feltöltésére van szükség.

A dokumentumokat jelen útmutató 5. pontjában leírtaknak megfelelően kell kitölteni.

A pályázat beadásának határideje: 2016. április 20.

10. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, BÍRÁLATI SZEMPONTOK


A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó önkormányzat maradéktalanul kitöltse a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokat.

A pályázat befogadása

A pályázat befogadásának kritériumai:

 • Online pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat (2. melléklet) feltöltése, aláírások és bélyegző lenyomat megléte.
A pályázat formai értékelése

A formai értékelés során a lebonyolító szervezet ellenőrzi a benyújtott adatlap megfelelőségét az alábbiak szerint:

 • aláírások és bélyegző lenyomat megléte a Pályázati nyilatkozaton (2. sz. melléklet, feltöltve)
Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, a lebonyolító szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a pályázatot.

A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, a pályázó azonban az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be.

A pályázat tartalmi értékelése

 1. A település közlekedésbiztonság szempontjából jellemző baleseti adatai - I. PILLÉR
A baleseti szám csökkenés az előző évhez képest: 2 pont. 10 pontot kap az a község, ahol a vizsgált években összesen 5 vagy 5-nél kevesebb baleset volt.

 1. Az útkezelői tevékenységre vonatkozó kérdések - II. PILLÉR
Kérdésenként adható pontszám: 1 pont. 

 1. A települési önkormányzat saját kezdeményezésű közlekedésbiztonsági tevékenysége (a közútkezelői feladatokon kívül)– III. PILLÉR
1. kérdés: max. 25 pont                                   2. kérdés: max. 10 pont

3-6. kérdés: max. 5-5 pont                              7. kérdés: max. 25 pont

11. TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK


Elérhetőségek:

info@kozlekedesbiztonsagahollakom.hu

Letölthető dokumentumok


TÁMOGATÓINK