A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a 2014-2017 évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében

pályázatot hirdet

"Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért"


címmel.

2017 év összefoglalója


Tájékoztató

az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért”

című 2017. évi pályázat eredményéről


2017 ben második alkalommal került meghirdetésre a "ÖNKORMÁNYZATOK A TELEPÜLÉSEK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSÉÉRT" című pályázat.
Alapvető célunk idén is a települési önkormányzatok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tevékenységének rendszerbe foglalása volt. Rá kívántunk mutatni, hogy számos település tesz a lakosság és a közlekedők biztonságáért, számos esetben tudatosan, míg máskor a fejlesztések és programok fő célja más, de vonzata a közlekedésbiztonság fejlesztése.
Más jó gyakorlatok és az előző évi példák megosztásával próbáltunk hasznos tanácsokat és gondolatébresztőt nyújtani az együttműködő önkormányzatoknak.
Körlevelekkel direktben és egyéb szervezeteken keresztül kerestük meg a településeket.
A megkeresések hatására 128 település regisztrált, ebből 98 kezdte meg a pályázati űrlap kitöltését. Összeállításhoz rendelkezésre bocsájtottuk a kitöltendő űrlap nyomtatható változatát, mely alapján összekészítve anyagukat elektronikusan néhány perc alatt fel lehetett tölteni a végleges pályázati anyagot.
Végső beadási határidőig (2017. április 20. 24.00-ig) 90 önkormányzat zárta le anyagát. A pályázati anyagok elbírálását hat kategóriában javasolta díjazásra a szakmai zsűri.

 • Megyei jogú városok
 • Fővárosi kerületek
 • Városok
 • Nagyközségek
 • Községek
 • Községek, melyek baleseti mutatója az elmúlt öt évben nem haladta meg az 5-t

Díjazásra 15 település pályázata került

 • Megyei jogú városok
  • Békéscsaba
  • Szekszárd
 • Fővárosi kerületek
  • Budapest Főváros 16. kerületi Önkormányzata
  • Budapest Főváros 22. kerületi Önkormányzata
 • Városok
  • Szarvas
  • Makó
  • Budakeszi
  • Gödöllő
  • Jászberény
 • Nagyközségek
  • Kartal
  • Leányfalu
 • Községek
  • Kékcse
  • Deszk
 • Községek alacsony baleseti mutatóval
  • Kunsziget
  • Ipolytölgyes

A díjak átadására a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretén belül 2017. május 11-én a Művészetek Palotája Üvegtermében került sor ünnepélyes keretek közt.
A díjazottak

 • Közlekedésbiztonságot segítő eszközöket tartalmazó csomagot (10 db egységcsomag). 

A csomag tartalma lehet:

 • Közlekedésbiztonsági védőfelszerelések (láthatósági mellény, kerékpáros bukósisak, lát-hatósági eszközök, küllőprizma, fényvisszaverő karpánt). 
 • KRESZ-pálya elemek (Mini KRESZ tábla Ø320 mm, Táblatartó talpas oszlop mini KRESZ táblához, Burkolati szalag (20 db 5 m-es csík, 2 db belső körív R80cm, 4 db külső körív R3m fehér vagy sárga színben), Jelzőlámpa, Gyalogos átkelőhely, Bója – terelő kúp mérettől és kiviteltől függően) 
 • Közlekedési eszközök – kerékpárok, rollerek


 • Közlekedésbiztonsági programot (5 db egységprogram). 

A program tartalma lehet:

 • Fórum (helyzetkép, probléma feltárás), 
 • Közlekedésbiztonsági nap (MINI KRESZ Ovisoknak, KRESZ sulisoknak, „Látni és látszani” szolgáltatások, Gépjármű, moped vezetés vezetéstechnika oktatása szimulátorok segítségével, Kerékpáros ügyességi pálya 8-18 éveseknek).  ajánlás (Közlekedésbiztonság és közlekedésre felkészítés helyzete a településen).
 • Elemzés, ajánlás (Közlekedésbiztonság és közlekedésre felkészítés helyzete a településen).


nyertek. A díjak szétosztását a KTI a nyertes településekkel történő egyeztetések alapján végzi.


A díjazottainknak ezúton is gratulálunk. Minden résztvevőnek köszönjük a közreműködését, bízunk abban, hogy sikerült ráirányítani a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára, tettünk együtt a közlekedők biztonsága érdekében.

A pályázatot 2018 évben is tervezzük kiírni, javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse meg honlapunkat a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu webcímen.

A pályázat


 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” címmel pályázatot hirdet.

A pályázat célja a települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében azoknak a településeknek az elismerése – díjak odaítélésével – amelyek a jogszabályi feladataikat végrehajtják és azokon túlmenően is tesznek annak érdekében, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, vagy elszenvedői legyenek.

Minden, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot.

A települések díjai között közlekedésbiztonsági eszközcsomagok, illetve közlekedésbiztonsági programok szerepelnek.

Benyújtási határidő: 2017. április 20.

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikus formában, a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu felületen.

A pályázat benyújtásának lépései:

1. regisztráció a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu felületen

2. a regisztráció során kapott regisztrációs kód segítségével történő belépést követően a pályázati adatlap kitöltése.

3. a pályázati nyilatkozat kinyomtatása (www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu/#letoltheto_dokumentumok) és aláírt, lepecsételt, szkennelt változatának feltöltése az adatlap alján.

4. a pályázat beküldése a webes felületen a pályázat beküldése gomb megnyomásával.

 

További információ: info@kozlekedesbiztonsagahollakom.hu

A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor, melyről időben, e-mailben értesítjük. A díjak átvételére, illetve felhasználására 2017. június 20-ig van lehetőség.

 

Várjuk pályázatát!


 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete a 2010-es évek elején örvendetesen javult, amelyet jól jelzett az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) által 2012-ben hazánknak adományozott PIN díj is. Az elmúlt években azonban a javulási tendencia jelentősen lassult, a balesetek száma növekedett. Mindez azt jelzi, hogy a közúti baleset-megelőzés területén a javulási folyamat fenntartása, felgyorsítása érdekében újabb ötletekre, intézkedésekre, a közlekedésbiztonsági tevékenység társadalmasítására van szükség.

A közúti közlekedésbiztonság növelésének elősegítését célozta a 2016-ban először kiírásra került, „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” c. pályázat is.

Az alapvető cél tehát a 2017. évben kiírásra kerülő jelen pályázatnál is a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása, a baleseti sérültek számának csökkentése. Az elmúlt 10-15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedésbiztonság területén folyamatos romlási és javulási szakaszok követték egymást. A közlekedésbiztonság tartós javulásának biztosításához az ismert megoldásokat egyrészt a korábbinál jobban, hatékonyabban kell alkalmazni, másrészt új, korszerűbb eszközöket, eljárásokat kell igénybe venni. Egyre világosabban látszik, hogy a kitűzött cél csak akkor érhető el, ha a meglévő programok mellett a jövőben sikerül felébreszteni a hazai társadalomban, a helyi közösségekben, helyi döntéshozókban is a biztonságos közlekedés iránti igényt. Nemcsak a nagyvárosok, városok lakosságára vonatkozik ez, hanem azoknak a kisebb településeknek a lakóira is, ahol nem, vagy csak nagyon ritkán történnek személyi sérüléses balesetek, de nincs meg a „biztonsági komfortérzés” a közúti közlekedésben.

2. A pályázat háttere és célja


A PÁLYÁZAT HÁTTERE:

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet teremti meg.

Célrendszerét és annak kidolgozási folyamatát a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok határozzák meg. Az Európai Bizottság 2010. július 20.-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát „Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak” címen.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:


A pályázat alapvető célja a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, kiemelten a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése a hazai településeken, valamint az önkormányzatok ennek érdekében végzett kötelező és önállóan kezdeményezett munkája. A pályázat további célja tehát az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés erősödése, az egyes települések jó gyakorlatainak megismerése és széles körű elterjesztése.

A települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében alapvető cél azoknak a településeknek az elismerése – díjak odaítélésével –, amelyek a jogszabályi feladataik végrehajtásán túlmenően is konkrét lépéseket tesznek, foglalkoznak azzal, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, elszenvedői legyenek.

A pályázat értékelése alapján településcsoportonként, a rendelkezésre álló összeg függvényében meghatározott számú, legjobban teljesítő települések kaphatnak – az Európai Unióban rendszeresített nemzetközi PIN díj[1] (Performance Index) mintájára – a 2016-ban először kiírásra kerülő, sikeresen lebonyolított pályázathoz hasonlóan „Közlekedésbiztonsági Díjat”, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői ünnepélyes keretek között, sajtó előtti nyilvános rendezvényen adnak át.


[1] www.etsc.eu/project/pin3. Pályázók köre


Minden, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében - meghirdetésre kerülő „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázatra.

4. A pályázat feltételei


A pályázat célja a helyi döntéshozók, a települési polgármesterek, képviselőtestületi tagok, valamint a helyi lakosság figyelmének felhívása, aktív bevonása a közlekedésbiztonság-tudatos magatartás kialakításába, formálásába.
A cél eléréséhez a pályázónak

 • a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma alapján át kell tekintenie a település közlekedésbiztonsági helyzetét,
 • át kell gondolnia, vajon útkezelőként a képviselőtestület a gondjaira bízott településen elvégzi-e a vonatkozó jogszabályi és szakmai szabályok által előírt feladatát, azok betartásával mit tesz a településen élők biztonságáért,
 • be kell mutatnia, hogy a helyi adottságokat figyelembe véve a kötelezően előírt feladatokon felül mit tett, tehet a települési önkormányzat a gondjaira bízott településen saját feladatkörében és az érintett társszervek bevonásával a lakosai közlekedésbiztonsági helyzetének megőrzéséért, javításáért.Pályázat benyújtására hat kategóriában van lehetőség, az alábbiak szerint:

 1. Fővárosi kerület
 2. Megyei jogú város
 3. Járásszékhely város, város (a továbbiakban: város)
 4. Nagyközség
 5. Község, ahol 2012.01.01. és 2016. 12. 31. között 5-nél több személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt
 6. Község, ahol 2012.01.01. és 2016. 12. 31. között legfeljebb 5 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt

5. A pályázat folyamata


Online regisztráció

A pályázat kizárólag elektronikus úton adható be. A www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu  honlap regisztrációs felületére kattintva meg kell adni az önkormányzat, fővárosi kerületek esetében a polgármesteri hivatal irányítószámát és a település nevét, a kapcsolattartó nevét és e-mail címét. A megadott e-mail címre érkezik meg a regisztrációról szóló elektronikus értesítés és a kód, amelynek segítségével a kapcsolattartó hozzáfér önkormányzata adatlapjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy önkormányzat esetében egy adatlap generálását végzi el a rendszer.
Pályázati adatlap kitöltése az online felületen  

A pályázati adatlap (1. sz. melléklet), a pályázatra történő jelentkezés alapdokumentuma. Kitöltéséhez online regisztráció szükséges. A pályázó önkormányzat a Pályázati adatlapját a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu online felületen tudja kitölteni. Kötelező a pályázó adatainak és a közlekedésbiztonsági tevékenységére vonatkozó kérdőív minden pontjának hiánytalan kitöltése. A III. pillér válaszaihoz kapcsolódó képek, videók feltöltése, egyszerű helyszínrajzon a közlekedésbiztonsági probléma bemutatása opcionális, elősegíti a pályázatban leírtak áttekintését, értékelését.
Pályázati nyilatkozat feltöltése az online felületen

Az adatlap kitöltéséhez szkennelt formában csatolni kell a kitöltött, aláírt és lepecsételt Pályázói nyilatkozatot (jelen felhívás 2. számú mellékleteként csatolt dokumentum), melyben az önkormányzat nyilatkozik a pályázat benyújtásáról és a pályázati adatlapon megadott adatok hitelességéről. A nyilatkozatot az arra jogosult vezető aláírásával és bélyegzőjével látja el.
A pályázat beküldése

Az adatlap hiánytalan kitöltését és az adatlap feltöltését követően a pályázat beküldése gomb segítségével a pályázat beküldhető. A sikeres beküldésről a felület visszaigazolást küld. A rendszer csak a hiánytalan pályázatot fogadja be, amennyiben a kitöltés nem hiánytalan, akkor hibaüzenetet küld, amelyben jelzi a tennivalókat.

6. A pályázat díjazása


A kiíró a hat települési kategóriában külön-külön díjazza a legjobb településeket, a beadott értékelhető pályázatok számának arányában településkategóriánként 1-3  közlekedésbiztonsági díjat adományoz.

A pályázat nyertesei nem közvetlen pénzbeli támogatást kapnak, hanem közlekedésbiztonságot segítő eszközöket vagy programokat, melyek köréről a kiíró dönt.

A települési „Közlekedésbiztonsági Díjat” az Bíráló Bizottság által megadott értékelési eredmények alapján a kiírók ítélik oda, az átadás ünnepélyes keretek között történik meg az egyes kategóriákban.

 

Közlekedésbiztonsági díjak:

 • Közlekedésbiztonságot segítő eszközök (10 db egységcsomag).
A csomag tartalma lehet:

1. Közlekedésbiztonsági védőfelszerelések (láthatósági mellény, kerékpáros bukósisak, láthatósági eszközök, küllőprizma, fényvisszaverő karpánt).

2. KRESZ-pálya elemek (Mini KRESZ tábla Ø320 mm, Táblatartó talpas oszlop mini KRESZ táblához, Burkolati szalag (20 db 5 m-es csík, 2 db belső körív R80cm, 4 db külső körív R3m fehér vagy sárga színben), Jelzőlámpa, Gyalogos átkelőhely, Bója – terelő kúp mérettől és kiviteltől függően)

3. Közlekedési eszközök – kerékpárok, rollerek

 • Közlekedésbiztonsági program (5 db egységprogram).
A program tartalma lehet:

1. Fórum (helyzetkép, probléma feltárás),

2. Közlekedésbiztonsági nap (MINI KRESZ Ovisoknak, KRESZ sulisoknak, „Látni és látszani” szolgáltatások, Gépjármű, moped vezetés vezetéstechnika oktatása szimulátorok segítségével, Kerékpáros ügyességi pálya 8-18 éveseknek).

3. Elemzés, ajánlás (Közlekedésbiztonság és közlekedésre felkészítés helyzete a településen).

7. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE


A pályázat összdíjazására a 2017-es évben rendelkezésre álló pénzügyi forrás: 15 millió forint.

8. FELHASZNÁLÁSI IDŐSZAK


A nyertes pályázók 2017. június 20-ig vehetik át vagy használhatják fel a díjakat a lebonyolító Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével.

9. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE


A benyújtás kizárólag elektronikus úton történik a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu honlapon.

A pályázatra történő jelentkezéshez a pályázati adatlap online kitöltése és a Pályázati nyilatkozat feltöltése szükséges.

A dokumentumokat jelen útmutató 5. pontjában leírtaknak megfelelően kell kitölteni.

A pályázat beadásának határideje: 2017. április 20.

10. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, BÍRÁLATI SZEMPONTOK


A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó önkormányzat maradéktalanul kitöltse a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokat.

A pályázat befogadása


A pályázat befogadásának kritériumai:

 • Online pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat (2. melléklet) feltöltése, aláírások és bélyegző lenyomat megléte.
A pályázat formai értékelése

A formai értékelés során a lebonyolító szervezet ellenőrzi a benyújtott adatlap megfelelőségét az alábbiak szerint:

 • aláírások és bélyegző lenyomat megléte a Pályázati nyilatkozaton (2. sz. melléklet, feltöltve)
Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, a lebonyolító szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a pályázatot.

A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, a pályázó azonban az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be.

A pályázat tartalmi értékelése

1. A település közlekedésbiztonság szempontjából jellemző baleseti adatai - I. PILLÉR

A baleseti szám csökkenés az előző évhez képest: 2 pont. 10 pontot kap az a község, ahol a vizsgált években összesen 5 vagy 5-nél kevesebb baleset volt.

2. Az útkezelői tevékenységre vonatkozó kérdések - II. PILLÉR

Kérdésenként adható pontszám: 1 pont. 

3. A települési önkormányzat saját kezdeményezésű közlekedésbiztonsági tevékenysége (a közútkezelői feladatokon kívül)– III. PILLÉR

1. kérdés: max. 25 pont                                       2. kérdés: max. 10 pont

3-6. kérdés: max. 5-5 pont                                 7. kérdés: max. 25 pont

11. TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK


Elérhetőségek:

info@kozlekedesbiztonsagahollakom.hu

Letölthető dokumentumok


TÁMOGATÓINK